ABpee347

V podsekcích této stránky naleznete několik návrhů na přestavbu současných vozů ABpee347, jejichž komfort je přinejmenším diskutabilní.

Návrhy jsou od nejjednodušších úprav až po kompletní přestavby. V případě velkoprostorového provedení je první třída vždy v uspořádání 2+1, kupé provedení je po čtyřech místech, neboť šest je stejné jako vozy Bmz a první třída na cílových spojích bývá zřídka kdy využita z více jak šedesáti procent.

Současné vozy ABpee347 mají velký počet nedostatků, asi hlavním je iracionální celkové rozvržení interiéru vozu.

Dalšími problémy jsou špatně zvolená sedadla v oddíle první třídy a především jejich rozvržení, díky kterému není dodržena ani norma UIC567 pro minimální rozteče sedadel vis-a-vis. Sporně je řešené umístění WC a háků pro kola. Rovněž přímé osvětlení není zrovna příjemné.Pro představu absence místa v oddíle:
Porovnání této 1. tř. s 2. ve stejném voze a i s autobusem. 

Náš spolek však navrhuje již sedm řešení problémů odstupňovaná dle jejich nákladů od prvního, kde jsou náklady takřka nulové až po čtvrtý, kde se jedná o celkem značnou modernizaci. Pátý až sedmý návrh jsou již alternativy.