ARmpee829

Novinka ve flotile národního dopravce má několik velkých nedostatků, které jsou častým terčem kritiky. Tento problém však lze celkem snadno vyřešit a zároveň by se s tím vyřešil i problém jiný.

Plánek současného ARmpee829
Plánek současného ARmpee829

V první řadě je zapotřebí menší oddíl první třídy předělat na jídelnu, čímž by bylo dosaženo spokojenosti obou tříd, přes první by nikdo nechodil a cestující ze dvojky by si mohli sníst jídlo na místě.

Co se týká většího oddílu tam je zapotřebí upravit orientaci a rozmístění sedadel, tak aby měli cestující u "čtyřek" okno, čehož by bylo docíleno upravením šesti sedadel za sebe a sedadla vis a vis by byla k dispozici v počtu osmnácti viz plánek. Místo pro zavazadla, kterému absence okna nevadí, by bylo přesunuto na konec oddílu do rohu přepážky bistra.

Návrh úpravy vozu ARmpee829
Návrh úpravy vozu ARmpee829

Uvolněná sedadla by bylo možné použít ve vozech ABpee347, kde je současný stav oddílu první třídy naprosto tristní.