Bdmtee přestavba

Jedná se o modernizaci vozů Bdmtee v rozsahu cca 150 kusů na tři verze.

Došlo by k výměně bočnic, předsuvné dveře by byly na koncích vozu a byly by ovládané tlačítky, skříň vozů by byla stejná pro všechny verze, což by snížilo celkové náklady. Uzavřené WC by bylo na koncích vozu, oproti například vozům Ampz by vůz měl pouze 10 stejně velkých oken, uprostřed a na krajích vozů by horní třetina šla vyklopit pro případ výpadku klimatizace. Samozřejmostí by byl audiovizuální infosystém, regulovatelné stmívací LED osvětlení, klimatizace a zásuvka u každého místa.

Bdmpee241

50 vozů by bylo modernizováno na vozy Bmpee241, Tyto vozy by nabízely regály na kufry po krajích vozů a celková kapacita by byla 84 míst druhé třídy. Velkoprostorové uspořádání by kombinovalo místa za sebou i proti sobě a použitá sedadla by byla typu BorCad Genio, nebo Flexio.

ABmpee341 

Dalších 50 vozů by bylo modernizováno na vozy kombinované ABmpee341. Tyto vozy by v první třídě nabízel regály na kufry. Kapacita by byla 42 míst druhé a 28 míst první třídy. Velkoprostorové uspořádání oddílu drhé třídy by kombinovalo místa za sebou i proti sobě a použitá sedadla by byla typu BorCad Genio, nebo Flexio. V oddíle první třídy by byla všechna místa proti sobě a čtyřmístné oddíly by byly oddělené tónovaným plexisklem jako je tomu například ve vozech Apeer ZSSK, použitá sedadla by byla BorCad Comfort.

Ampee141 

Posledních 50 vozů by bylo modernizováno na vozy první třídy Ampee141. Tyto vozy by nabízely regál na kufry na konci vozu a celková kapacita by byla 58 míst první třídy. Polovina vozu by měla místa proti sobě a čtyřmístné oddíly by byly oddělené tónovaným plexisklem jako je tomu například ve vozech Apeer ZSSK, zbytek vozu by měl sedadla orientovaná především za sebou, použitá sedadla by byla BorCad Comfort.