Návrh na úpravu vozů Bpee237

Například na lince R10 je první vozová třída využívána velmi hojně v úseku z Prahy do Hradce Králové a zpět. Dále do Trutnova bývá obsazení první třídy minimální a 54, resp 30 míst první třídy je mezi Hradcem Králové a Trutnovem zbytečnost.

V současnosti se kmenová souprava rychlíků Krakonoš skládá ze čtyř vozů a další jsou posilové pro úsek Praha - Hradec Králové a zpět. V této soupravě bývá někdy půl jindy celý vagón první třídy, což je zbytečné, když další vozy první třídy bývají připojovány v Hradci Králové. Na úsek Od Hradce do Trutnova bohatě stačí první třída jakou lze nalézt v řídících vozech ABfbrdtn s kapacitou patnácti míst a zachovaným komfortem. Který je u vozů nasazovaných v současné době přinejmenším diskutabilní.

Tento návrh počítá s úpravou několika vozů Bpee237. Pro potřebu této linky by stačilo takto upravit cca šest vozů aby byl jeden v záloze.

Demontováním sedmadvaceti sedadel by vznikl prostor pro patnáct plnohodnotných míst první třídy a k tomu pro regál na zavazadla. V první třídě by byl pod sedadly koberec podobně jako u ABfbrdtn a každá třída by měla své vlastní WC. V první třídě by byly použity sedadla BorCad Comfort, nebo MSV interier Topas s komfortními roztečemi 75 cm. Za cenu pětadvaceti míst by byl získán za relativně nízké náklady plnohodnotný vůz do kmenových souprav rychlíků linky R10 a vozy ABpee347, které jsou určeny pro kratší vzdálenosti a jejichž komfort je přinejmenším sporný, by mohly být předislokovány na odpovídající linku, například Sp vlaky v okolí Prahy nebo na nějaké příměstské osobní vlaky, případně přeznačeny na druhou třídu.