Inter Panter

První třída v současném stavu rozhodně neodpovídá komfortem cesty rychlíku. Problém tkví v tom, že oddíly první třídy jsou průchozí a rozmístěné po celé délce jednotky, cestující v první třídě tedy nemají klid na cestu. Dále pak chybí koberce, které by v první třídě vlaku vyšší kvality měly být samozřejmostí. Rovněž individuální regulace intenzity osvětlení by v takovémto vlaku neměla v první třídě chybět.

U třívozové jednotky by bohatě postačilo přesunout oddíl první třídy na úplný konec soupravy (vůz 661), kde je první třída průchozí v polovině vozu, by byla polovina vozu na konci jednotky třída první a polovina směrem ke zbytku jednotky třída druhá.  

V případě pětivozové jednotky by stačilo udělat celý vůz 661 na konci soupravy jako první třídu a zbytek jednotky jako třídu druhou. Cestující z třídy první by tak měli klid na cestu. Pak nainstalovat v oddílech první třídy koberce a upravit osvětlení aby umožňovalo individuální regulaci intenzity.  

Takto nějak by mohla vypadat upravená první třída v jednotkách InterPanter
Takto nějak by mohla vypadat upravená první třída v jednotkách InterPanter