Postřehy ke stanovisku GŘ ČD ohledně vozů ABpee

20.09.2016

České dráhy ve snaze demontovat článek od Pana Aleše Petrovského vydaly stanovisko plné naprosto nesmyslných výmluv a dokonce i lží. Toto stanovisko si zde dovolím postupně tvrzení od tvrzení rozebrat. Tudíž dejme se do toho! 

Začneme tvrzením, že článek je subjektivní názor autora.

"České dráhy by se s ohledem k objektivitě příspěvku také rády oficiálně vyjádřily k hodnocení vozu ABpee. Vnímáme, že autor a každý cestující má právo na vlastní názor a pohled na věc, jde ale vždy o subjektivní názor, který nezahrnuje objektivní skutečnosti, které se v daném řešení promítly.""O různosti subjektivních názorů vypovídá i fakt, že jsme za dobu provozu zaznamenali i pozitivní ohlasy u bodů, které autor hodnotí kriticky. Jde například o umístění míst pro uložení jízdních kol v blízkosti 1. třídy."

Většina cestujících první třídu v tomto voze kritizuje. Tudíž článek reflektoval skutečnost, nikoliv jen klamnou reklamu ČD, nebo jak dráhy uvádějí subjektivní názor autora.

Zde si dopravce protiřečí.

"Předně je třeba uvést, že vozy ABpee jsou určeny pro dálkové vlaky na kratší a střední vzdálenosti odpovídající kategorii rychlík s větším počtem zastavení a s četnější výměnou cestujících."

"Osvětlení je řešeno dle vyhlášky UIC, řešení přímým osvětlením i intenzita osvětlení respektují skutečnosti, že se jedná o vůz určený pro kratší trasy s četnější výměnou cestujících."

Jak vypadá takový dálkový vlak na kratší vzdálenosti?  

Dopravce přitvrzuje a začíná lhát!

"Průměrná přepravní doba v těchto vozech je tak kratší, než ve vozech EC/IC a tomu odpovídá i odlišné vybavení."

"Použití sedaček bez textilních podhlavníků, nepoužití koberce ve velkoprostorovém oddíle nebo stanovený počet elektrických zásuvek pro napájení drobné elektroniky cestujících vycházejí z určení vozů pro kratší trasy s častější výměnou cestujících. Využití např. zásuvek zde bude díky kratším trasám cestujících určitě mnohem méně časté, než ve vlacích EC/IC. Vybavení EC/IC např. koberci nebo větším počtem zásuvek vychází z větší vzdálenosti zastávek vlaků a větší přepravní vzdálenosti."

Vůz Apee
Vůz Apee
a jeho levná kopie ABpee
a jeho levná kopie ABpee

Jediné s čím by se dalo souhlasit, že IC/EC vlaky nestaví tak často mají větší cestovní vzdálenosti co se cestovní doby apod., tak nám milé GŘ lže jako Goebbels! Přepravní doba v těchto vozech je až 4 hodiny (Praha - Ž. Ruda)! Jediný vlak kategorie IC/EC, který má vnitrostátní jízdní dobu delší je EC Hungaria, všechny ostatní mají vnitrostátní jízdní dobu max. tři a půl hodiny. Pokud bychom měli počítat průměrnou přepravní dobu vlaků IC/EC na území ČR (159 minut) a srovnat ji s průměrnou přepravní dobou vlaků, kde je nasazován vůz ABpee, tak bychom zjistili, že ve vozech ABpee je průměrná přepravní doba 156 minut! Průměrná přepravní doba je tedy kratší, ale o pouhé 3 minuty a kvůli tomu je nutné na tyto vlaky nasadit očesaný ultralowcost vagón, který je komfortem horší jak druhá třída?!

Opět těžko pochopitelná výmluva.

"Autorem navržené umístění košů do středové uličky bylo v tomto případě považované za méně vhodné s ohledem na kolizi mezi koši a zavazadly cestujících, resp. možnou kolizi s nohou cestujícího (cestující by o ně mohli i zakopnout)."

Další nesmysl! Pokud je koš pod sedadlem, či stolkem jak je tomu běžné například ve vozech Bdmpee, Bdmpz, Bhmpz, ARmpee, ABfhpvee, Ampz, railjetech a pendolinech, tam přeci nikdo zavazadla netahá a ani tam nechodí. 

Snaha srovnávat se se zahraničím.

"Naší kategorii rychlík, resp. rychlík vyšší kvality, lze přitom s ohledem na délku tras, dobu jízdy a další parametry srovnávat například s vlaky RE (RegionalExpres) v Německu nebo ve Švýcarsku. Ty jsou obsluhovány obvykle soupravami, které považujeme za regionální nebo příměstské. Kupříkladu ve Švýcarsku jsou v provozu vlaků RE dokonce elektrické jednotky s 1. třídou v uspořádání míst 2+2, tedy stejné jako ve třídě druhé."

I pokud bychom to tato srovnávali, tak uspořádání 2+1 ve voze ABpee nijak nepřidá na pohodlí, když je to jen díky širší středové uličce a když se jedná o očesané tvrdé sedačky doplněné koženkovými doplňky. K tomu se přidává opravdu směšná rozteč mezi sedadly proti sobě, například ani v Německém regioswingeru nejsou v erste klasse sedačky typu Borcad Regio, nýbrž pohodlná křesla křesla Grammer, byť v uspořádání 2+2. Co se příměstských souprav týká, tak jediné, které by se mohly nepohodlím srovnávat s vozy ABpee jsou RegioPantery! První třída v příměstských jednotkách Elefant a v řídících vozech ABfhpvee "Sysel" je ve všech ohledech daleko kvalitnější nežli ve vozech ABpee.  

První třída v německém regioswingeru
První třída v německém regioswingeru
První třída v něckém regionálním vlaku
První třída v něckém regionálním vlaku
První třída v příměstském CityElefantu
První třída v příměstském CityElefantu
První třída v řídícím voze ABfhpvee
První třída v řídícím voze ABfhpvee

K rozteči mezi sedačkami.

ABpee první třída na nohy máte cca 40 cm
ABpee první třída na nohy máte cca 40 cm
ABpee druhá třída na nohy máte 60 cm
ABpee druhá třída na nohy máte 60 cm

"K nejvíce diskutovanému faktu v podobě umístění sedaček a jejich rozteče lze konstatovat, že se vycházelo z vyhlášek UIC, která stanovuje minimální rozměry pro vzdálenost sedaček v jednotlivých třídách, ale zároveň bylo cílem orientovat místa se středovými stolky k jednotlivým oknům a využít délku poloviny vozu, který byl z výroby konstruován pro 2. třídu (rozteče oken odpovídající 2. třídě). Proto byly upřednostněny různé rozteče sedaček před jejich rozměrově stejným zaměřením bez ohledu na okna a meziokenní sloupky. Takové provedení je známé z řady modernizovaných, ale dokonce i zcela nových, vozidel, a i toto řešení bývá předmětem kritiky."

První třída ve voze ABfhpvee
První třída ve voze ABfhpvee

Například vozy Apee139 jsou původem také vozy konstruované pro druhou třídu a problém s roztečemi tu není. Dokonce řídící vůz ABfhpvee "Sysel", který je mimochodem konstruován ze stejného předchůdce jako vozy ABpee, vozu Bdt a v první třídě nabízí daleko vyšší komfort. Tento vůz je přitom nasazován na příměstské osobní vlaky a najdete v něm vše co v ABpee chybí. K úspěchu stačí totiž jen správně rozvrhnout sedadla ve stylu za sebou a proti sobě. Lpění na umístění sedadel proti sobě na úkor místa je naprostý nesmysl. Tudíž další těžko pochopitelná výmluva ze strany dopravce.  

Poslední výmluva k otočení sedaček do stěny.

"Pokud jde o pozici krajních sedaček u přepážky k oddílu 2. třídy, byly zvažovány obě varianty jejich umístění. Zvolené řešení pak bylo akceptováno s ohledem na fakt, že opačně orientované sedačky (zády ke stěně) by podstatným způsobem zasahovaly do dveří mezi oddíly a omezovaly by průchod vozem. Větší odstup sedaček a stolků byl zvolen s ohledem na rozměry modernizovaného vozu, které jsou dány, využití celkového prostoru a upřednostnění pohodlí při přístupu k místům a prostoru na nohy cestujících."

Zajímavé, že u těchto míst se na pohodlí a místo pro nohy hledělo, ale u zbytku vozu nikoliv, kde se dva cestující musí naskládat nohy na místo o rozměrech 50 cm na šířku a 36 cm na délku, jednotlivci to tak dává prostor 50x18 cm.

Co se sedadel otočených do zdi týká, tak sedadlo průchodu vadí, ale skákat přes nohy cestujících průchozí mohou. Pokud by se jedno ubralo, tak by k žádnému konfliktu s dveřmi nedošlo a by tak mohla být otočená směrem do oddílu.

Závěrem stačí říci, že zpackanou modernizaci vozů, která až silně zapáchá nějakým tunelem by měli odskákat ti, kdož zakázku schválili. Bohužel v současnosti za to platí cestující, kterým je tento zmetek podstrkován jako první třída. Odpovědným lidem je to však jedno, protože ti vlakem nejezdí a vozí si zadky v luxusních autech...