Návrh I. "ABtee357"

První návrh s náklady v řádu několika stokorun. 

Návrh počítá s úpravou rozvržení sedadel v oddíle první třídy, a přeznačením vozu. Tento návrh neřeší ani tak komfort, jako spíše záplatuje současné nedodržení norem. 

První návrh, jenž má náklady v řádu stokorun, ovšem odstraňuje pouze problém rozporu s normami. Tuto úpravu by měli zvládnout v každém větším depu a kromě běžných nástrojů bude potřeba trocha tmelu a celá úprava zabere maximálně jedno odpoledne, i když dojde ke snížení papírové kapacity vozu ze 30ti míst na 29, tak reálně se kapacita zvýší. 

Optimalizace obnáší demontáž sedadel a stolků, kromě sedadel číslovaných 1X.

Sedadla číslovaná 21, 23 a 25 posunout o 85mm směrem ke konci vozu a stolky mezi místy 2X posunout o 100mm směrem ke konci vozu. Sedadla číslo 22, 24, 26, 31, 33 a 35 posunout o 100mm směrem ke konci vozu a stolky mezi místy 3X posunout o 40mm směrem ke konci vozu. Sedadla číslo 32, 34, 36, 41, 43 a 45 zůstanou beze změny a stolky mezi místy 4X posunout o 70mm směrem ke středové příčce. Sedadla číslo 42, 44, 46, 51, 53 a 55 posunout o 130mm směrem ke středové příčce a stolky mezi místy 5X posunout o 190mm směrem ke středové příčce. Sedadla číslo 52, 54 a 56 posunout o 245mm směrem ke středové příčce a stolky u středové příčky úplně odstranit.

Místa číslo 61 a 65 otočit a zády přirazit ke středové příčce. Ve výsledku se tzv vlk nažere a koza zůstane celá... Tato úprava však z vozu neudělá vůz vhodný pro rychlíky, ideální využití vozu by bylo především u vnitrostátních osobních, případně spěšných vlaků a jako doplnění k vratným soupravám s řídícím vozem.

Dále by bylo dobré vůz přeznačit na ABtee357, což je označení, které bude mnohem více vypovídat o vlastnostech vozu, kde písmeno "t" velkoprostorový vůz pro regionální vlaky.