Návrh II. "ABdpee353

Druhý návrh je stále s minimálními náklady - počítá s výměnou sedadel a instalací koberce.

Jako nová sedadla by bylo možné zvolit typ BorCad Comfort, nebo MSV Interier Rubín, která jsou použita ve vozech Ampz143/6 a slouží tam již více jak pět let bez nějakých problémů. Tato sedadla mají i tu výhodu, že přípojka s USB tak bude u každého místa, čímž dojde ke zvýšení počtu přípojek, které tak budou u každého místa v první třídě, navíc tato sedadla jsou vhodná pro dálkovou dopravu a i při zachování počtu míst se značně zvedne komfort oddílu. Což ještě umocní instalace zátěžového koberce. 

Níže návrh uspořádání interiéru.

Rozdíl před a po výměně sedadel v oddíle první třídy vozu ABpee347

Aby došlo ke snížení rušení osazenstva první třídy cestujícími ze třídy druhé, kteří poloprázdný oddíl první třídy využívají jako turniket pro výstup a nástup, tak by jistě stálo za zvážení polepit dveře mezi oddíly fólií aby nebylo vidět ze druhé třídy do první a na dveře přidat nápis "Vystupujte dveřmi ve druhé třídě"

Označení by bylo rovněž dobré upravit na ABdpee353, kde přidané písmeno "d" značí že ve voze je prostor pro kola.