Návrh II. "ABpee353"

Druhý návrh je stále s minimálními náklady - počítá s výměnou sedadel a instalací koberce.

Jako nová sedadla by bylo možné zvolit typ BorCad Comfort, nebo MSV Interier Rubín, která jsou použita ve vozech Ampz143/6 a slouží tam již více jak pět let bez nějakých problémů. Tato sedadla mají i tu výhodu, že přípojka s USB tak bude u každého místa, čímž dojde ke zvýšení počtu přípojek, které tak budou u každého místa v první třídě, navíc tato sedadla jsou vhodná pro dálkovou dopravu a i při zachování počtu míst se značně zvedne komfort oddílu. Což ještě umocní instalace zátěžového koberce alespoň pod sedadly. 

Níže návrh uspořádání interiéru.

Aby došlo ke snížení rušení osazenstva první třídy cestujícími ze třídy druhé, kteří poloprázdný oddíl první třídy využívají jako turniket pro výstup a nástup, tak by jistě stálo za zvážení polepit dveře mezi oddíly fólií aby nebylo vidět ze druhé třídy do první a na dveře přidat nápis "Vystupujte dveřmi ve druhé třídě"

Označení by bylo rovněž dobré upravit na ABpee353 což vůz předurčuje pro vnitrostátní spoje.