Návrhy na zrychlení Hradec - Trutnov

Výjezd z Jaroměře

Hned za Jaroměří by bylo možné trať trať napřímit, čímž by odpadlo dvojité křížení s pozemní komunikací a zároveň by se mohlo jezdit alespoň 100km/h už od Jaroměře. Starý most by mohl sloužit pro pěší, nebo jako cyklostezka.

Vysokovská Spojka

Vysokovská spojka je již velmi starý nápad jak zrychlit vlaky z Hradce na Náchod a dále na Meziměstí a to až o dvacet minut díky odpadnutí dvojité úvratě ve Starkoči a ve Václavicích. Na tento projekt již bylo vypracováno několik variant.

Studnická Spojka

V případě výstavby Vysokovské spojky je zbytečné aby rychlíky a zrychlené vlaky zastavovaly ve Starkoči, kde žije kolem dvou stovek lidí a i zajíždění cca čtyři kilometry mimo trasu by bylo možné vyřešit méně známou Studnickou spojkou, která by zkrátila trasu Hradec - Trutnov o cca čtyři kilometry a jízdní doba Česká Skalice - Červený Kostelec by se tak snížila ze současných dvaceti minut na cca deset minut. Vznikla by nová dvojkolejná stanice "Studnice" která by u vlaků Trutnov - Hradec nahradila stanici Starkoč i zastávku Řešetova Lhota. Díky tomu by bylo možné posunout křížení rychlíků do Červeného Kostelce, čímž by došlo k poptávanému zrychlení jízdní doby z Hradce do Trutnova pod jednu hodinu.

Delší červená varianta a kratší modrá verze.
Delší červená varianta a kratší modrá verze.